VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ

Jana Vychytila

CELLO COMPETITION

Jan Vychytil

Praha
29. ledna – 2. února 2020
Prague
29th January – 2nd February 2020

O soutěži | Competition

    •    14. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila proběhne ve dnech 29. ledna - 2. února 2020

    •    Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 400/9, Praha 3

    •    Pořadatelem soutěže jsou: PHI, Pražský hudební institut, www.prazskyhudebniinstitut.cz

          a GMHS, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, www.gmhs.cz

    •    Soutěž je jednokolová.
    •    Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude seřazeno dle data narození
          t.j. od nejmladšího po nejstarší.
    •    Repertoár je volný. Počet skladeb není omezen. Závazný je pouze časový limit, po jehož překročení
          může být výkon soutěžícího zastaven.
    •    Klavírní (či jiný) doprovod si soutěžící zajistí sám.
    •    Hra zpaměti je podmínkou.

    •    Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
    •    Každý soutěžící obdrží diplom.
    •    Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování.

    •    Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.

    •    Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

    •    Koncert vítězů 14. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila se bude konat  2. 2. 2020

         od 19 hodin v  sále Martinů - Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1 - Malá Strana.
    •    Termín pro podání přihlášek: do 15. 12. 2019

 

    •    The 14th Jan Vychytil International Cello Competition will take place between January 29

          and February 2, 2020.

    •    Venue: GMHS, Prague 3, Komenského náměstí 400/9, 130 00, Czech Republic.

    •    The Competition is organized and held by: PHI, prazskyhudebniinstitut.cz and GMHS, www.gmhs.cz

    •    The Competition is a single-round event.
    •    Order of performance within each category is by competitors’ date of birth from youngest to oldest.
    •    Choice of repertoire and number of pieces are unrestricted within the permitted duration
          for the given category.
    •    The given durations are to be strictly adhered to. The Jury reserves the right to halt the performance
          of any competitor who exceeds his/her time limit.
    •    Performance from memory is obligatory.
    •    Provision of piano (or other) accompaniment is the responsibility of the competitor. Upon request,

          in exceptional cases the competitor may ask the organizer to arrange piano accompaniment.
    •    All competitors receive a certificate of participation.

    •    All competition performances in all categories are open to the public.
    •    The Competition does not provide or arrange accommodation.

    •    The Competition organizer reserves the right to reject applications if the competition is oversubscribed.

    •    The Jury reserves the right not to award certain of the prizes,

          or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

    •    The Prizewinners' Concert of The 14th Jan Vychytil International Cello Competition will take place

          on Sunday 2nd February 2020 at 7 p.m. in The Martinů Hall, Liechtenstein Palace,

          Malostranské náměstí 13, Prague 1 - Malá Strana.

    •    The closing date for entries is  the 15th of December 2019Věkové kategorie a časové limity


    Kategorie           Datum narození                       Časový limit

   
           I.                    narození po 31. 12 . 2010             2 – 5 min.
           II.                   1. 7. 2009 – 31. 12. 2010              4 – 8 min.
           III.                  1. 1. 2008 – 30. 6. 2009              6 – 11 min.
           IV.                  1. 7. 2006 – 31. 12. 2007            8 – 14 min.
           V.                   1. 1. 2005 – 30. 6. 2006             10 – 17 min.
           VI.                  2003 a 2004                                12 – 20 min.
           VII.                 2001 a 2002                                14 – 23 min.

Categories by age and with permitted performance times

 

    Category            Date of birth                                           Permitted duration


           I.                   later than 31. 12. 2010                                  2 – 5 minutes
           II.                  between 1. 7. 2009 and 31. 12. 2010          4 – 8 minutes
           III.                 between 1. 1. 2008 and 30. 6. 2009          6 – 11 minutes
           IV.                 between 1. 7. 2006 and 31. 12. 2007        8 – 14 minutes
           V.                  between 1. 1. 2005 and 30. 6. 2006        10 – 17 minutes
           VI.                 during 2003 and 2004                               12 – 20 minutes
           VII.                during 2001 and 2002                               14 – 23 minutes

Porota | Jury

Přihláška | Application

 Soutěžní poplatek je ve výši

    •    I. – III. kategorie        400,- CZK

    •    IV. V. kategorie       700,- CZK

    •    VI. VII.kategorie     1000,- CZK

Při neúčasti soutěžícího se soutěžní poplatek nevrací.
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu.
Číslo účtu: 284359786/0300

variabilní symbol: 339

specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

Termín pro podání přihlášek a zaplacení soutěžního poplatku: do 15. 12. 2019

Entry fees are as follows:
    •    Categories I, II, III    400 CZK
    •    Categories IV, V       700 CZK
    •    Categories VI, VII     1000 CZK


In the event of an applicant’s not participating no refund is given.
Entry fee payment for all foreign participants can be handled at the registration in CZK currency.

The closing date for entries is  the 15th of December 2019.

 
 
Účastníků
Participants

132

Skladeb
Compositions

273

Pedagogů
Cello teachers

78

Korepetitorů
Piano accomp.

60

Porota | Jury

Porota bude nejméně pětičlenná, složená ze zkušených pedagogů a koncertních sólistů. Jejím předsedou bude Michal Kaňka (sólista, člen Pražákova kvarteta, profesor Pražské konzervatoře a AMU).
 
      Porota udělí mimo jiné tyto ceny:
•    Cena pro absolutního vítěze - violoncellový smyčec od Jany S. Páclové v hodnotě 1 200  Euro

•    Cena za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů – Nadace Bohuslava Martinů

•    Cena pro nejúspěšnějšího českého violoncellistu soutěže.

•    Cena Českého rozhlasu, pořízení studiové nahrávky ve studiu ČRO

•    Cena České filharmonie, koncertní vystoupení v edukativní koncertní řadě ČF v sezóně 2020 - 2021

•    Cena Národního divadla, koncertní vystoupení v ND v sezóně 2020 - 2021

•    Cena České hudební společnosti - Spolku přátel krásných umění

•    Cena Pražského hudebního institutu

•    Cena Atelieru Špidlen, 4x Voucher, každý v hodnotě 200,- Euro

•    Cena České hudební nástroje, 3x Voucher, každý v hodnotě 200 Euro, 1x Voucher v hodnotě 280 Euro

•    Dvě ceny Velvyslanectví Polské republiky v Praze

The Jury is to comprise at least five members: experienced teachers and professional soloists.
Head of the Jury is Michal Kaňka, renowned soloist and member of the Pražák Quartet and violoncello pedagogue at the Prague Conservatory and the Prague Academy of Music. The Jury reserves the right not to award certain of the prizes, or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

     The following are among the main prizes to be awarded by the Jury

•    the Overall Winner’s Prize – a cello bow to the value of 1200 EUR by Czech bowmaker Jana S. Páclová

•    the Bohuslav Martinů Foundation Prize – for the best performance of a work by Bohuslav Martinů

•    the Best Czech Participant Prize

•    the Czech Radio Prize – a recording session at the Czech Radio recording studios 

•    the Czech Philharmonic Prize – a performance within the Czech Philharmonic’s educational concerts

     series in the 2020-2021 season

•    the National Theatre Prize – a performance at the National Theatre in the 2020-2021 season 

•    the Czech Music Society – Fine Arts Association Prize

•    the Prague Institute of Music Prize

•    the Špidlen Atelier Prize – four vouchers each to the value of 200 Euro

•    the Czech Musical Instruments Prize – three vouchers each to the value of 200 Euro and one voucher

     to the value of 280 Euro

•    two Prizes of the Embassy of the Polish Republic in Prague

 

Záštitu nad 14. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97.

Záštitu 14. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
poskytl místostarosta Městské části Praha 3 Ing. Tomáš Mikeska.
.
The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of Prague 3 – Municipal District of the City of Prague,
Deputy Mayor Tomáš Mikeska.

Logo Městská čát Praha 3

Velvyslanectví Polské republiky v Praze udělilo záštitu nad 14. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
The 14th Jan Vychytil International Cello Competition takes place under
the auspices of Embassy of Poland, Prague.

Pořadatelé | Organizers

Logo Pražský hudební institut Prague institute of music
Gymáziu a hudební škola hlavního města Prahy

Partneři | Partners

bar.ces.poz.jpg
Logo Městská čát Praha 3
Jan B. Špidlen mistr housař
ND logo barva NOVE-CZE.JPG
CRo-Cesky_rozhlas-Z-RGB.png
Metrostav_RGB_web.jpg
Logo Nadace život umělce
Logo Nadace český hudební fond

Novinky | News

1
2
 
 

Mezinárodní violoncellová soutěž

Jana Vychytila 14.ročník

The 14th  Jan Vychytil Interantional
Cello Competition

GMHS
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3 | Prague 3
Czech Republic

Martin Škampa

Tel.: +420 722 089 047 

vychytil.cello@email.cz

© 2020  Cello Competition Prague