Novinky | News

Koncert absolutních vítězů 2005-2015 | Concert of the Overall Winners 2005-2015

Novinky | News

Mezinárodní violoncellová soutěž

Jana Vychytila 14.ročník

The 14th  Jan Vychytil Interantional
Cello Competition

GMHS
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3 | Prague 3
Czech Republic

Martin Škampa

Tel.: +420 722 089 047 

vychytil.cello@email.cz

© 2020  Cello Competition Prague