top of page

VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ

Jana Vychytila

CELLO COMPETITION

Jan Vychytil

Praha
20. – 24. listopadu 2024
Prague
November 20 – 24, 2024

O soutěži | Competition

 • 18. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila proběhne ve dnech 20. 11. 2024 - 24. 11. 2024

 • Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 400/9, Praha 3

 • Pořadatelem soutěže jsou: PHI, Pražský hudební institut, www.prazskyhudebniinstitut.cz a GMHS, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, www.gmhs.cz

 • Soutěž je jednokolová.

 • Pořadí soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích bude seřazeno dle data narození t.j. od nejmladšího
  po nejstarší. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo toto pořadí z organizačních důvodů měnit.

 • Repertoár je volný. Počet skladeb není omezen. Závazný je pouze časový limit, po jehož překročení může být výkon soutěžícího zastaven.

 • Klavírní (či jiný) doprovod si soutěžící zajistí sám.  

 • Hra zpaměti je podmínkou.

 • Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.

 • Každý soutěžící obdrží diplom.

 • Pořadatel soutěže nezařizuje ubytování.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.

 • Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

 • Koncert vítězů 18. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila se bude konat  v neděli 24. 11. 2024.

 • Termín pro podání přihlášek a poslání nahrávky: 15. 10. 2024.

 • Z kapacitních důvodů je počet soutěžících limitován. Soutěžící bude nejpozději do 31. 10. 2024 informován osobním emailem, zda jeho přihláška byla akceptována. 

 • U soutěžících 6. a 7. kategorie je požadována video nahrávka v délce 10 - 15 minut, pořízená v roce 2024. Nahrávka musí být umístěna na www.youtube.com a její odkaz musí být součástí přihlášky. Na požadované nahrávce nemusí soutěžící hrát stejný program jako při soutěži.

 

 

 • The 18th Jan Vychytil International Cello Competition will take place between November 20, 2024 and November 24, 2024.

 • Venue: GMHS, Prague 3, Komenského náměstí 400/9, 130 00, Czech Republic.

 • The Competition is organized and held by: PHI, prazskyhudebniinstitut.cz and GMHS, www.gmhs.cz

 • The Competition is a single-round event.

 • Order of performance within each category is by competitors’ date of birth from youngest to oldest.
  The organizer reserves the right to change this order for organizational reasons.

 • Choice of repertoire and number of pieces are unrestricted within the permitted duration for the given category.

 • The given durations are to be strictly adhered to. The Jury reserves the right to halt the performance of any competitor who exceeds his/her time limit.

 • Performance from memory is obligatory.

 • Provision of piano (or other) accompaniment is the responsibility of the competitor. Upon request,
  in exceptional cases the competitor may ask the organizer to arrange piano accompaniment.

 • All competitors receive a certificate of participation.

 • All competition performances in all categories are open to the public.

 • The Competition does not provide or arrange accommodation.

 • The Competition organizer reserves the right to reject applications if the competition is oversubscribed.

 • The Jury reserves the right not to award certain of the prizes, or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

 • The Prizewinners' Concert of The 18th Jan Vychytil International Cello Competition will take place on Sunday, November 24, 2024.

 • The closing date for entries is October 15, 2024.

 • Due to capacity reasons, the number of competitors is limited. The contestant will be informed by a personal email no later than October 31, 2024 whether his application has been accepted or not.

 • Competitors of categories 6 & 7 are required to produce a video recording of 10 - 15 minutes, made in 2024. The recording must be placed on www.youtube.com and its link must be part of the entry form. On the required recording, the competitor does not have to play the same program as in
  the competition.Věkové kategorie a časové limity


         Kategorie            Datum narození                 Časový limit

   
I.                  narození po 31. 12 . 2014           2 – 5 min.
II.                 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014             4 – 8 min.
III.                1. 1. 2012 – 30. 6. 2013               6 – 11 min.
IV.                1. 7. 2010 – 31. 12. 2011             8 – 14 min.
V.                 1. 1. 2009 – 30. 6. 2010              10 – 17 min.
VI.                2007 a 2008                                12 – 20 min.
VII.              2005 a 2006                                 14 – 23 min.

Categories by age and with permitted performance times

 

        Category         Date of birth                                    Permitted duration


I.              later than 31. 12. 2014                                   2 – 5 min.
II.             between 1. 7. 2013 and 31. 12. 2014           4 – 8 min.
III.            between 1. 1. 2012 and 30. 6. 2013             6 – 11 min.
IV.            between 1. 7. 2010 and 31. 12. 2011           8 – 14 min.
V.             between 1. 1. 2009 and 30. 6. 2010           10 – 17 min.
VI.            during 2007 and 2008                                  12 – 20 min.
VII.           during 2005 and 2006                                  14 – 23 min.

Porota | Jury
Soutěž | Competition

Přihláška | Application

 Soutěžní poplatek je ve výši

    •    I. kategorie                 500,- CZK

    •    II. – III. kategorie        700,- CZK

    •    IV. V. kategorie       1000,- CZK

    •    VI. VII.kategorie     1500,- CZK

Při neúčasti soutěžícího se soutěžní poplatek nevrací.

Soutěžící uhradí soutěžní poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu.
Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 339

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

​Termín pro podání přihlášek a zaplacení soutěžního poplatku: do 15. 10. 2024

Z kapacitních důvodů je počet soutěžících limitován. Soutěžící bude nejpozději do 31. 10. 2024 informován osobním emailem, zda jeho přihláška byla akceptována.

U soutěžících 6. a 7. kategorie je požadována video nahrávka v délce 10 - 15 minut, pořízená v roce 2024.

Nahrávka musí být umístěna na www.youtube.com a její odkaz musí být součástí přihlášky. Na požadované nahrávce nemusí soutěžící hrát stejný program jako při soutěži.

Entry fees are as follows:
   •    Category         I              500 CZK
   
•    Categories     II, III         700 CZK

   •    Categories     IV, V       1000 CZK
   •    Categories     VI, VII     1500 CZK


In the event of an applicant’s not participating no refund is given.
Entry
fee payment for foreign participants should by paid by bank transfer to the bank account of Prazsky hudebni institut.

The bank transfer fee for all participants is to be paid by the participants.

Account number: 284359786/0300

Currency: CZK

Name: PRAZSKY HUDEBNI INST

Type: ČSOB Company Account

IBAN: CZ47 0300 0000 0002 8435 9786

BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Please indicate in the payment note: name, category and date of birth

The closing date for entries and payment of the competition fee is October 15, 2024.

Due to capacity reasons, the number of competitors is limited. The contestant will be informed

by a personal email no later than October 31, 2024 whether his application has been accepted or not.
Competitors of categories 6 & 7 are required to produce a video recording of 10 - 15 minutes, made in 2024. The recording must be placed on www.youtube.com and its link must be part of the entry form.

On the required recording, the competitor does not have to play the same program as in the competition.

Přihláška | Application
Účastníků
Participants

cd

Skladeb
Compositions

ef

Pedagogů
Cello teachers

ga

Korepetitorů
Piano accomp.

hc

Porota | Jury

Porota bude nejméně pětičlenná, složená ze zkušených pedagogů a koncertních sólistů. Jejím předsedou bude Michal Kaňka (sólista, člen Wihanova kvarteta, profesor Pražské konzervatoře a AMU).
 
Porota udělí mimo jiné tyto ceny:
 • Cena pro absolutního vítěze - violoncellový smyčec od Jany S. Páclové v hodnotě 1 500  Euro
 • Cena za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů – Nadace Bohuslava Martinů

 • Cena pro nejúspěšnějšího českého violoncellistu soutěže "Koncertní vystoupení na Zahajovacím koncertě soutěže následujícího ročníku".

 • Cena NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro nejlepšího českého violoncellistu "Finanční odměna ve výši 20 000 Kč".

 • Cena České hudební společnosti - Spolku přátel krásných umění
 • Cena Pražského hudebního institutu - Letní mezinárodní interpretační kurz v Českém Krumlově

 • Cena Velvyslanectví Polské republiky v Praze
The Jury is to comprise at least five members: experienced teachers and professional soloists.
Head of the Jury is Michal Kaňka, renowned soloist and member of the Wihan Quartet and violoncello pedagogue at the Prague Conservatory and the Prague Academy of Music. The Jury reserves the right not to award certain of the prizes, or else to combine and/or divide prizes as it sees fit.

The following are among the main prizes to be awarded by the Jury:

 • the Overall Winner’s Prize – a cello bow to the value of 1500 EUR by Czech bowmaker Jana S. Páclová

 • the Bohuslav Martinů Foundation Prize – for the best performance of a work by Bohuslav Martinů

 • the Best Czech Cellist Prize - Concert performance at the Opening Concert of the following year's competition.

 • the CZECH MUSIC FUND FOUNDATION PRIZE for the best Czech cellist CZK 20,000

 • the Czech Music Society – Fine Arts Association Prize

 • the Prague Institute of Music Prize - Summer International Interpretation Courses at Český Krumlov

 • the Embassy of the Republic of Poland in Prague Prize

Porota | Jury

17. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila se konal pod záštitou Ministerstva kultury.  |  The 17th Jan Vychytil International Cello Competition is held under the auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

bar.ces.poz.jpg

Záštitu nad 17. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
udělil starosta Městské části Praha 3 Mgr. Michal Vronský.  | 
The 17th Jan Vychytil International Cello Competition is held under the auspices of the major Prague 3, Municipal District, Michal Vronský.

PRAHA_3.png

Záštitu nad 17. ročníkem Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
The 17th Jan Vychytil International Cello Competition is held under
the auspices of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97.

Velvyslanectví Polské republiky v Praze udělilo záštitu nad 17. ročníkem
Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila

The 17th Jan Vychytil International Cello Competition is held under
the auspices of The Embassy of the Republic of Poland in Prague.

Czechy CZ-1.jpg

Pořadatelé | Organizers

Logo Pražský hudební institut Prague institute of music
Gymáziu a hudební škola hlavního města Prahy

Partneři | Partners

bar.ces.poz.jpg
EU_MSMT.jpg
Statni_fond_kultury.tif
Metrostav_RGB_web.jpg
ND logo barva NOVE-CZE.JPG
Jan B. Špidlen mistr housař
PNP_logo_jpeg.jpg
Logo Nadace český hudební fond
SKOLA_GMHS_120dpi.jpg
Novinky | News

Novinky | News

1
2
Subcribes
bottom of page